top of page

Privacy Policy

A privacy policy és statement que disclosos som o tots els llocs a llocs web collects, usos, disclosos, i management la data dels seus visitors i clients. It fulfills a legal requeriment per protegir visitor or client's privacy.

Countries tenen les seves laws with diferents requeriments per jurisdicció regarding the use of privacy policies. Make sure you are following the legislation relevant to your activities and location.

En general, what should you cover in your Privacy Policy?

  1. What type of information do you collect?

  2. How do you collect information?

  3. Why do you collect such personal information?

  4. How do you store, use, share and disclose your site visitors' personal information?

  5. How (and if) do you communicate with your site visitors?

  6. Is your service targeting and collecting information from Minors?

  7. Privacy policy updates

  8. Contact Information

 

You can check out thissupport article to receive more information about how to create a privacy policy.

The explanations and information provided herein are only general explanations, information and samples. Heu de no estar en aquest article al legal advice oa les recomanacions regarding what you should actually. Es recomana que el seek legal advice per a l'ajuda d'understand i assisteixi en la creació de la seva privacy policy.

bottom of page