top of page

Terms & Conditions

Terms and conditions (“Terms”) són set de termes legals que defineixen com a company de llocs web. Aquest set per a termes i condicions governamenta activitats webs visitors on said website i relationship between the site visitors and website owner. 

Termes s'han definit d'acord amb les característiques específiques i la naturalesa dels webs. Per exemple, a llocs web d'oferir productes a clients en e-commerce transactions requeriments Termes que són diferents de les pàgines de llocs web only providing information.     

Terms proveeix el lloc web per a l'ability per protegir themselves from potential legal exposure.

bottom of page